Kontakt

Výbor OZ CHPCH

Predseda OZ:

Ladislav Baco

0903 978 713

bacolaci@pobox.sk

Tajomník OZ:

Michal Spišák

0915 632 450

spisakmiso@centrum.sk

Výcvikár OZ:

Miroslav Moško

0908624299

001miro001@azet.sk

Pokladník OZ:

Veronika Kozlaiová

0915962987

vkozlaiova@gmail.com

Dopravný referent OZ:

Ján Poprocký

0907762825

Predseda KK OZ:

Miroslav Rusnak

0908087497

rusnak.miroslav7@gmail.com