mChat

 • Michal ŠpišákSo, 22. Apríla 2023, 10:28
  Prosím pokladnikov ZO CHPH Košice aby do 29.4.2023 vyzbierali a vyplatili p.Kozlaiovej vyplatene nahlašky na rok 2023.
 • JozefHajdukPi, 7. Apríla 2023, 23:39
  Ok
 • JozefHajdukPi, 7. Apríla 2023, 22:53
  Ok
 • JozefHajdukPi, 7. Apríla 2023, 22:51
  Ok
 • Michal ŠpišákUt, 14. Februára 2023, 20:55
  Prosím predsedov ZO CHPH Košice alebo ich zástupcov v kluboch aby do 22.2.2023 poslali tajomníkovi OZ p.Špišákovi evidenčné listy v písomnej ako aj vytlačenej a podpísanej forme, taktiež do 22.2.2023 MTZ na rok 2024 a pokladníkovi OZ p. Kozlaiovej členské príspevky, ktoré ostali v nezmenenej hodnote. S pozdravom Ing. Michal Špišák

Who is chatting

No one is chatting
Refreshes every 60 seconds